Czym jest Scrum i dlaczego warto go używać?

Podczas produkcji oprogramowania jedną z najważniejszych kwestii jest sprawne działanie. Mówiąc o procesie twórczym, należy uwzględnić dodatkowo takie aspekty jak terminowość, czy chociażby spełnienie oczekiwań klienta. Jak połączyć ze sobą te wszystkie elementy? Bardzo pomocne wydaje się postępowanie według pewnej ramy metodycznej, która przekłada się na dobrą organizację pracy zespołu.

Scrum wykorzystywany jest przez coraz większą liczbę firm.
Scrum wykorzystywany jest przez coraz większą liczbę firm.

Scrum - podstawowe informacje

Projekty związane z produkcją oprogramowania charakteryzują się tym, że bywają skomplikowane. Dwie najczęściej spotykane sytuacje, z którymi spotykają się firmy to te, w których klient nie jest pewien, czego oczekuje lub wręcz przeciwnie - oczekuje wszystkiego jednocześnie - nie zwracając uwagi na wyodrębnienie najważniejszych aspektów. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku najważniejszym zadaniem zespołu projektowego jest przedstawienie klientowi rozwiązań przydatnych z punktu widzenia biznesowego. Nie bez znaczenia jest jednak czas ich stworzenia oraz koszt.

Właśnie na tym etapie przydatny jest Scrum - framework umożliwiające realizację procesów, dzięki którym zespół tworzy wartościowe dla klienta produkty.

Jak wygląda proces Scrum?

Należy zauważyć, że Scrum z pewnych względów nie jest nazywany metodologią, a ramą metodyczną, dzięki której można osiągnąć zamierzone rezultaty. Framework nie wyznacza konkretnych sposobów postępowania. Wręcz przeciwnie - wskazuje drogę, zapewnia narzędzia, dzięki którym można kontrolować projekt - ale jest na tyle elastyczny, że pozwala na realizację innowacyjnych wizji.

Sam proces Scrum’a zaczyna się od stworzenia zespołu kompetentnych osób posiadających odpowiednie umiejętności wykorzystywane podczas realizacji projektu. Sam proces twórczy nazywany jest sprintem - powinien trwać od jednego do czterech tygodni. Jego zadaniem jest wniesienie zauważalnej dla użytkowników nowej wartości.

W ramach tego wydarzenia określane są kolejne punkty:

  • Sprint Planning - podział zadań i klasyfikacja ich priorytetu. Warto skupić się na tym, co najważniejsze do osiągnięcia, a na dalszym planie umieścić mniej istotne kwestie.
  • Daily Scrum - stworzenie ram czasowych dla poszczególnych zadań. Codzienne spotkania mające na celu sprawdzenie stanu realizacji projektu.
  • Sprint Review - konsultacja planu z klientem lub analiza działającego produktu na podstawie informacji od jego użytkowników.
  • Sprint Retrospective - analiza procesu, wykorzystanych narzędzi i wprowadzenie ewentualnych dodatkowych przekształceń.

Role w scrum - rozdzielenie zadań w zespole

Scrum przewiduje trzy role dla członków zespołu. Kluczowy dla rozwoju produktu jest Product Owner, który podejmuje główne decyzje. Drugą bardzo ważną personą jest Scrum Master - odpowiedzialny za wprowadzenie frameworka, a także wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem jego zasad.

Trzecia rola przypisywana jest kilku osobom - jest to Development Team. Zespół składa się z osób odpowiedzialnych za wykonanie konkretnych zadań. Tak zwani deweloperzy mogą zajmować się różnymi czynnościami. Bardzo często przyjmują oni rolę:

  • webdewelopera,
  • programisty,
  • analityka,
  • testera.

Jakie są zalety Scrum’a?

Jedną z najważniejszych zalet Scrum’a jest stały kontakt pomiędzy członkami zespołu pełniącymi określone role. To daje możliwość szybkiej reakcji na ewentualne zmiany. Dzięki temu znacznie łatwiej przewidywać również zakres prac oraz ich kolejność.

Wykorzystanie tego typu frameworka pozwala zdobyć przewagę nad konkurencją - niezależnie od branży. Scrum jest przede wszystkim uniwersalnym rozwiązaniem. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczne jest zarządzanie zespołem - pod warunkiem, że jest odpowiednio prowadzony.

Scrum daje bardzo dużą swobodę działań. Nie jest to gotowe rozwiązanie, a zarys działań, procedur, narzędzia, dzięki którym możliwe jest stworzenie najlepszego produktu.

Bardzo ważnym aspektem jest również minimalizacja ewentualnych opóźnień podczas realizacji projektu. Dzięki jasno określonym ramom czasowym wykonania poszczególnych działań i codziennej kontroli można kontrolować progres prac.

Jak zacząć używać frameworka?

Przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu Scrum’a warto zapoznać się z jego ogólnymi zasadami, które zostały opisane w ogólnodostępnej instrukcji Scrum Guide.

Drugą bardzo ważną kwestią jest odbycie szkolenia. Na rynku dostępnych jest wiele pozycji książkowych na ten temat, jednak żadna z nich nie będzie w stanie przekazać informacji w sposób podobny, jak doświadczony praktyk. Podstawowe szkolenia organizowane są na terenie całego kraju. Zazwyczaj do wyboru jest opcja 1 lub 2-dniowa.

Po odbyciu kursu można nawiązać kontakt z osobami interesującymi się podobną tematyką. Bardzo często organizowane są spotkania, na których można uzyskać wiele ciekawych informacji od osób, które na co dzień pracują z tym frameworkiem.

Osoba, która posiada wiedzę teoretyczną, musi zacząć ją wdrażać w życie. Pierwsze projekty z wykorzystaniem Scrum’a mogą wydawać się skomplikowane. Należy jednak pamiętać, że jak mawia przysłowie: Praktyka czyni mistrza.

Framework, jakim jest Scrum, może być wykorzystywany podczas realizacji całego projektu lub wyłącznie do jego wybranej części. Jest to doskonałe uzupełnienie klasycznych metod, które wspomaga proces twórczy i tym samym umożliwia zdobycie przewagi nad konkurencyjnymi firmami.

Wojciech Kozak

Wojciech Kozak

Project Manager